Firma MAC Sp. z o.o. jako Autoryzowany Partner i Autoryzowany Serwis produktów firmy Hörmann z przyjemnością zaprasza do zapoznania się z ofertą współpracy w zakresie serwisowania bram garażowych, przemysłowych, techniki przeładunku, automatyki do bram oraz zamknięć przeciwpożarowych zamontowanych w Państwa obiektach.

Serwis naszej firmy działa w oparciu o własnych pracowników, wspomagany jest jednak sprawdzonymi, autoryzowanymi partnerami usytuowanymi w Gdańsku, Warszawie, Sosnowcu, Zamościu i innych miejscowościach. Dzięki temu termin przystąpienia do naprawy ograniczony zostaje do minimum.

Nasi technicy znają się na swojej pracy. Stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach. Na bieżąco śledzą najnowszy stan wiedzy technicznej i z powodzeniem stosują tę wiedzę we wszystkich sytuacjach związanych z kontrolą, konserwacja i naprawą. Wielu użytkowników ugruntowało swoją opinie o naszej firmie na podstawie sprawności działania i kompetencji serwisu.

Oferujemy korzystne formy zawierania umów serwisowych na cykliczne przeglądy urządzeń po upływie okresu gwarancji oraz w trakcie jej trwania, gwarantujące natychmiastowe usunięcie ewentualnych usterek. Na podstawie starannie wykonanego przeglądu stwierdzamy aktualny stan eksploatowanego urządzenia. Następnie weryfikujemy go pod kątem zgodności ze stanem wymaganym przez przepisy, zgodnie z procedurami serwisowymi opracowanymi przez dział techniczny Hörmann. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przywracamy urządzenie do stanu pełnej sprawności technicznej, naprawiając lub wymieniając uszkodzony element.

Warunki gwarancji dla bram garażowych

Warunki gwarancji dla napędów do bram garażowych i wjazdowych